Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website Thi công hồ cá KOI

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục sử dụng website Thi công hồ cá KOI. Bằng cách truy cập và duyệt website, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

 1. Bản quyền và sở hữu trí tuệ:

  • Tất cả nội dung trên website Thi công hồ cá KOI bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, biểu ngữ và các tài liệu khác đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu có liên quan.
  • Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, công bố hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ website này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 2. Thông tin cá nhân:

  • Khi sử dụng website Thi công hồ cá KOI, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại.
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng chúng cho mục đích liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 3. Trách nhiệm người dùng:

  • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp khi sử dụng website là chính xác và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bạn không được sử dụng website để truyền bá hoặc phổ biến các nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, đe dọa, xúc phạm, quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
 4. Giới hạn trách nhiệm:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin trên website một cách đúng và tốt nhất có thể, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố kỹ thuật nào có thể xảy ra trên website hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập vào website.

Bằng cách tiếp tục sử dụng website Thi công hồ cá KOI, bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng website của chúng tôi.

All in one
Scroll to Top