Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật website Thi công hồ cá KOI

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng website Thi công hồ cá KOI. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

 1. Thông tin cá nhân thu thập:

  • Khi bạn truy cập và sử dụng website Thi công hồ cá KOI, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.
  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp khi đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi.
 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, bao gồm thi công hồ cá KOI và dịch vụ hỗ trợ liên quan.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông tin mới và các khuyến mãi đặc biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có quyền từ chối nhận các thông tin này bất cứ lúc nào.
 3. Bảo mật thông tin cá nhân:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc khi bắt buộc theo yêu cầu pháp luật.
 4. Quyền của bạn:

  • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hồ sơ của chúng tôi.
  • Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc liên lạc.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho website Thi công hồ cá KOI và không áp dụng cho các liên kết bên ngoài hoặc các trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân.

All in one
Scroll to Top